Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Διεύθυνσης Λογιστικών Υπηρεσιών

Η ΔΕΗ προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Λογιστικών Υπηρεσιών (ΔΛΥ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔ/ΟΥ), με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.

Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση 3 χρόνων, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

Δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο email: hr@dei.gr

Πληροφορίες τηλ.: 210 5293135

Δείτε εδώ την προκήρυξη: