Πόρτα Ανοιχτή: Θέσεις εργασίας σε Άγιο Δημήτριο και Κάτω Πατήσια

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή αναζητά για πλήρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες επί 24ωρης βάσης,

Φροντιστές

για άτομα με κινητική αναπηρία, που θα απασχοληθούν στις δύο (2) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, στον Άγιο Δημήτριο και στα Κάτω Πατήσια.

Αρμοδιότητες

  • Συμμετέχουν στη σίτιση των εξυπηρετούμενων καθώς και στην προσωπική τους υγιεινή.

  • Συμμετέχουν στις καθημερινές δραστηριότητες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Προσόντα

  • Πτυχίο Βοηθού Νοσηλευτή επιθυμητό.

  • Εμπειρία σε ΑμεΑ.

  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

  • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες επί 24ωρης βάσης.

  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.

Τι προσφέρουμε

  • Σύμβαση Αορίστου Χρόνου.

  • Εύκολη πρόσβαση (πλησίον μετρό).

  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα εδώ με θέμα: ΦΡΟ_050724

Όλες/οι οι υποψήφιες/οι αντιμετωπίζονται ισότιμα, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων & σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ιδρύθηκε το 1972 για να καλύψει ένα κενό και να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ανάγκη σε ό,τι αφορά στην πρόνοια για τους ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση στον τόπο μας. Στόχος της ήταν πάντα η ανάπτυξη πολυποίκιλων δραστηριοτήτων για την προαγωγή των συμφερόντων των ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες.

Περισσότερα για την Εταιρεία, το Όραμα και την Αποστολή της μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  https://www.eps-ath.gr/