ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές

Έως το τέλος της εβδομάδας θα γίνουν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ
Συγκεκριμένα θα πληρωθούν:

 • Επίδομα Παιδιού.
 • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)
 • Επίδομα Ενοικίου
 • Αναπηρικά
 • Στεγαστική Συνδρομή
 • Επίδομα Ομογενών Δικαιούχοι
 • Ανασφάλιστων Υπερηλίκων Σύνταξη του ν.1296/1982
 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
 • Έξοδα Κηδείας
 • Επίδομα Γέννησης
 • Κόκκινα Δάνεια
 • Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα
 • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
 • Πρόγραμμα Επιδότησης Α’ κατοικίας / ΓΕΦΥΡΑ
 • Επίδομα Αναδοχής
 • Ορεινών μειονεκτικών