Περιστέρι: Νέα θέση εργασίας Μουσικοπαιδαγωγού

Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:

–  Μίας (1) θέσης εργασίας στο Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης ατόμων με  Διαταραχές  Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) «Ηλίανθος» στο Περιστέρι με ειδικότητα:

Ειδικός Μουσικοπαιδαγωγός

(μερικής απασχόλησης, απογευματινό ωράριο)

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή παροχής έργου ή εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Α. Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση Υποψηφιότητας ΕΔΩ

 • Φωτοαντίγραφα Πτυχίων

 • Βιογραφικό Σημείωμα

 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 

Β. Κριτήρια Επιλογής

 • Πτυχίο Ειδικού Παιδαγωγού ή σχετικής ειδικότητας

 • Γνώση Μουσικού Οργάνου

 • Εκπαίδευση στην μουσικοθεραπεία

 • Γνώση των ΔΑΦ.

 • Κλινική εμπειρία.

 • Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 • Προσωπικότητα (συνέντευξη με Επιστημονικό Υπεύθυνο).

 Οι υποψήφιοι που δε θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού.

Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν τη σχετική αναγνώριση και αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Επίσης στους υποψηφίους που τελείωσαν την ειδικότητα και είναι σε αναμονή έκδοσης του τίτλου επίσημα δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης πρόσληψης με τα δικαιολογητικά που έχουν και δύναται να το καταθέσουν αργότερα συμπληρωματικά.

Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ilianthos@kpechios.org με τίτλο:

ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)  ως τις 16/06/2023.

Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Ηλίανθου καθημερινά 13:00 – 21:00 στο τηλέφωνο 210-5782341.

Αίτηση Υποψηφιότητας ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ