Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
Αρχική Ειδικότητες Οριστικά αποτελέσματα προσλήψεων εκπαιδευτών στο ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Άγιος Ιωάννης Ρέντη

Οριστικά αποτελέσματα προσλήψεων εκπαιδευτών στο ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Άγιος Ιωάννης Ρέντη

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουλίου, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών, με τίτλο:

«Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε είκοσι (20) ωφελούμενους της Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών 18ΑΝΩ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, ενώ την ευθύνη υλοποίησής του έχει το ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς επιτυχόντες, επιλαχόντες και αποκλειομένους με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 695240/14-06-2024 (ΑΔΑ:6ΖΓΝ4691Ω2-ΒΩ4) Απόφαση Υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ τους Πίνακες Οριστικών Αποτελεσμάτων