Ορεστιάδα: Πρόσληψη σε παιδικό σταθμό

Στην Ορεστιάδα το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού», ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023.

Η διάρκεια είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Η ειδικότητα που ζητά είναι:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τη θέση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης και Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/