Ορεστιάδα: 16 νέες θέσεις προσωπικού

Στην Ορεστιάδα η (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) προσλαμβάνει, καλλιτεχνικό προσωπικό για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2022 – 2023 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 9 μηνών, 12 θέσεις στο Ωδείο, 1 άτομο για το τμήμα χορού και 3 άτομα για το εικαστικό εργαστήριο.

Δείτε εδώ

Οι αιτήσεις ξεκινούν από 25 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου.