Ορχομενός: Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, στους παιδικούς σταθμούς.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ορχομενού (Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 50, τηλ: 2261351105).

Αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Κ. Φορτάτου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά 

από 23/05/2023 έως 29/05/2023

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πηγή:https://www.orchomenos.gr/