ΟΠΕΚΑ: Πληρωμή επιδομάτων

Πληρωμές

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

Επίδομα Στέγασης

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

-Αναπηρικά επιδόματα

-Στεγαστική Συνδρομή

-Επίδομα Ομογενών

-Σύνταξη ανασφ. Υπερηλίκων ν. 1296/1982

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλ. Υπερηλίκων

-Έξοδα κηδείας

-Επίδομα Γέννησης

-0ρεινών Μειονεκτικών περιοχών

-Κόκκινα δάνεια – συνεισφορά Δημοσίου

-Πρόγραμμα Γέφυρα Α’ κατοικίας – συνεισφορά Δημοσίου

-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

-Επίδομα Αναδοχής

Σύνολο δικαιούχων: 735.256

Πηγή: https://opeka.gr/