Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Νέες θέσεις εργασίας

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης, επιθυμεί να προσλάβει:

ΙΑΤΡΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ
Η θέση απευθύνεται σε νέο Καρδιολόγο με άριστες γνώσεις και κλινικές ικανότητες γενικής Καρδιολογίας, με πλήρη απασχόληση και εφημερίες.
Απαραίτητα προσόντα
Τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις.

ΙΑΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ  για απασχόληση στα ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ/TEΠ.
Απαραίτητα προσόντα
Τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις.

ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
Απαραίτητα προσόντα
Τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ
Απαραίτητα προσόντα
Πτυχίο Τεχνολόγου Ακτινολόγου, Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα πιο πάνω προσόντα, μπορούν να αποστείλουν το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: hr@hygeia.gr

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Απάντηση θα λάβουν μόνο οι καταλληλότεροι υποψήφιοι, οι οποίοι και θα ειδοποιηθούν για προσωπική συνέντευξη.

Πηγή:  https://www.hygeia.gr/hygeia/anthropino-dynamiko/