Ο Δήμος Ρεθύμνου προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς

Ο Δήμος Ρεθύμνου προσλαμβάνει 13 εκπαιδευτικούς, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για παροχή υπηρεσιών στους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ του Δήμου.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 11 μήνες.

Οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών είναι:

1 θέση ΠΕ Νηπιαγωγών
4 θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής
3 θέσεις ΠΕ Εικαστικών
3 θέσεις ΠΕ Μουσικών
2 θέσεις ΠΕ Θεατρικών Σπουδών 

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 26-08-2022 έως 05-09-2022

Τηλ. επικοινωνίας: 2831054626

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη: