Δήμος Πύργου: 12 νέες θέσεις εργασίας

Δήμος Πύργου ανακοίνωσε την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι ειδικότητες των θέσεων αφορούν χειριστές μηχανήματος, οδηγούς απορριμματοφόρου και εργάτες καθαριότητας.

Οι προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκειας 2 μηνών, αφορούν συνολικά 12 άτομα, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η τελική ημερομηνία υποβολής Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022.

Οι ειδικότητες των θέσεων στο Δήμο Πύργου

  1. ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος (1 θέση)
  2. ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (1 θέση)
  3. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδός απορριματοφόρων) (10 θέσεις)