Ο ΔΕΔΔΗΕ Αλεξανδρούπολης προσλαμβάνει διοικητικούς υπαλλήλους

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) Αλεξανδρούπολης προσλαμβάνει νέο προσωπικό υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι ειδικότητες των θέσεων απευθύνονται σε διοικητικό προσωπικό, γραμματείς και υπάλληλους γραφείου, καθώς και μηχανοδηγούς και σχεδιαστές συστημάτων Η/Υ.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Αλεξανδρούπολης , που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη του Νομού Έβρου.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε το Σάββατο 25 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022.

Οι ειδικότητες στον ΔΕΔΔΗΕ Αλεξανδρούπολης

  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπαλλήλων Γραφείου) – Διδυμότειχος (1 θέση)
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπαλλήλων Γραφείου) – Ορεστιάδα (1 θέση)
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπαλλήλων Γραφείου) – Αλεξανδρούπολη (1 θέση)
  • ΔΕ Οδηγών Μηχανοδηγών –  Χειριστών (Οδηγοί – Τ5) (1 θέση)
  • ΔΕ Οδηγών Μηχανοδηγών –  Χειριστών (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Τ4/1) (1 θέση)
  • ΔΕ Σχεδιαστές Μέσω Συστημάτων Η / Υ (1 θέση)

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ » σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.