Νομική Σχολή: Ανακοίνωσε τους επιτυχόντες υποψηφίους στο ΔΠΜΣ

Καθηγήτρια

Η Νομική Σχολή, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε τον πίνακα επιτυχόντων/ουσών στο ΔΠΜΣ «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση