Νέες θέσεις εργασίας: ΔΕΥΑ Τρικάλων

8 νέες θέσεις εργασίας στην Δημοτική υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης στα Τρίκαλα σε ειδικότητες τεχνικές

Δες Εδώ την Προκήρυξη https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%99%CE%9F%CE%9F%CE%95%CE%984-2%CE%A18?inline=true