Νέες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Τα supermarkets ΜΑΣΟΥΤΗΣ αναζητούν προσωπικό σε πολλές περιοχές της Ελλάδος.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις θέσεις και τις περιοχές εδώ και να υποβάλετε το βιογραφικό σας.

https://www.masoutis.gr/contact/JobOpenings κ