Νέες: Προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο: Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

  • ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (για Χολαργό) – 17 θέσεις
  • ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (για Θεσσαλονίκη) – 5 θέσεις
  • ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (για Χολαργό) – 5 θέσεις
  • ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός (για Χολαργό) – 7 θέσεις
  • ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός (για Θεσσαλονίκη) – 1 θέση
  • ΠΕ Οικονομολόγος (για Χολαργό) – 1 θέση
  • ΠΕ Οικονομολόγος/Λογιστής (για Χολαργό) – 2 θέσεις
  • ΠΕ Οικονομολόγος (για Χολαργό) – 2 θέσεις