Νέα Σμύρνη: Θέσεις εργασίας σε παιδικούς σταθμούς

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Στη Νέα Σμύρνη το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήμου Νέας Σμύρνης», ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31.7.2023).

Οι θέσεις είναι:

4  ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Υποβολή αιτήσεων: έως και 20-09-2022

Τηλ.: 2132025918

Δείτε εδώ την προκήρυξη: