Μόρια ΑΣΕΠ για τις 2.000 θέσεις στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων

Τα μόρια που προσμετρούνται στον ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού, στην καθαριότητα των σχολείων είναι:

  1. Η Εμπειρία στην αντίστοιχη θέση
  2. Η Πολυτεκνία
  3. Η τριτεκνία
  4. Η μονογονεική Οικογένεια
  5. Τα ανήλικα Τέκνα
  6. Η αναπηρία τέκνου, αδερφού, συζύγου
  7. Η Ηλικία