Μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ: Ονόματα

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται οι μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ του σχολικού έτους 2023-2024.

Οι μετατιθέμενοι από περιοχή αναλαμβάνουν υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας στην οποία ανήκουν. Οι μετατιθέμενοι από ΚΕΔΑΣΥ ή ΣΔΕΥ αναλαμβάνουν υπηρεσία με τη λήξη λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ.

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα δεν μετατίθενται διότι είτε δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ 

ΠΗΓΗ