ΜΕΤΑδραση: Θέση εργασίας ΙΤ OFFICER

Τίτλος Θέσης: ΙΤ OFFICER

Σημείο απασχόλησης: Γραφεία ΜΕΤΑδρασης στην Αθήνα

Η ΜΕΤΑδραση είναι μία βραβευμένη για το έργο της Ανθρωπιστική Οργάνωση που στοχεύει στη κάλυψη κρίσιμων και ουσιαστικών κενών στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Από το 2010 που ιδρύθηκε, η ΜΕΤΑδραση έχει αναπτύξει πρωτοπόρες δράσεις, οι οποίες εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς: της διερμηνείας, της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, της νομικής εκπροσώπησης, της εκπαίδευσης και της ένταξης.

Αρμοδιότητες:

 • Εγκατάσταση νέων / παραμετροποίηση / ανασυγκρότηση servers, tablets, smartphones και σταθμών εργασίας

 • Διαχείριση πλατφόρμας Microsoft 365/Azure

 • Εγκατάσταση/παραμετροποίηση hardware, περιφερειακών υπηρεσιών, αντιγράφων ασφαλείας, αρχείων καταγραφής προβλημάτων ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες

 • Παρακολούθηση συστημάτων και εφαρμογών (onsite & remote) για εύρυθμη λειτουργία και διαθεσιμότητα, serverlogs, scheduled tasks και αντιγράφων ασφαλείας

 • Παροχή υποστήριξης σε καθημερινά τεχνικά προβλήματα σε τερματικούς σταθμούς και εφαρμογές

 • Εκπαίδευση χρηστών σε χρήση εφαρμογών

 • Καταγραφή και επίλυση προβλημάτων χρηστών (Hardware – software)

 • Δημιουργία και διατήρηση προτύπων διαδικασίας και συμβολή στην αυτοματοποίηση διαδικασιών

 • Δημιουργία αναφορών συστημάτων, capacity planning, topology planning,

 • Εφαρμογή αναβαθμίσεων και περιοδικών ελέγχων

 • Καταγραφή εξοπλισμού μηχανογράφησης

 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων (onsite & remote)

 • Συνεργασία με προμηθευτές για τεχνικά ζητήματα

 • Δημιουργία technical reports

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ (Κατεύθυνση πληροφορικής )

 • Άριστη γνώση  Microsoft 365/Azure

 • Προϋπηρεσία 2-4 έτη σε ανάλογη θέση

 • Γνώσεις Δικτύων και τοπολογίας LAN/WAN

 • Γνώσεις Ασύρματων Δικτύων

 • Γνώσεις χρήσης-διαχείρισης OS Λειτουργικών Linux, WIN 10, WINDOWSSERVER 2019 και Android

 • Εξαιρετική γνώση MICROSOFT OFFICE

 • Άριστη γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώσεις Βάσεων Δεδομένων (SQLServer)

 • Γνώσεις Λογιστικής και Εμπορικών προγραμμάτων

Child Safeguarding Policy: Level 4

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

hr@metadrasi.org μέχρι 05/10/2023 

αναγράφοντας στο θέμα: «IT OFFICER 2023».

Σε όλους τους υποψηφίους θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησής τους.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Πηγή: https://metadrasi.org/