Μεγάλη εταιρεία ενέργειας προσλαμβάνει

Η watt & volt (εταιρεία ενέργειας)προσλαμβάνει προσωπικό σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και σε διάφορες ειδικότητες

Δειτε εδώ https://apply.workable.com/watt-volt/?lng=en