Μαραθώνας: Πρόσληψη βιβλιοθηκονόμου

Στο Δήμο Μαραθώνα, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου (Κ.Ε.Δ.Μ.Α.) ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, που εδρεύει στο Δήμο Μαραθώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Η ειδικότητα που ζητά είναι ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 196, Τ.Κ. 19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, υπόψιν κου ΚΡΥΜΑΝΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

τηλ. επικοινωνίας: 2294069800 εσ. 2 & 2294069810

Δείτε εδώ την προκήρυξη: