Λήγουν οι αιτήσεις για τους «Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων»

Το Τμήμα  Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δημοσίευσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του θεσμού του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων».

Μέσω του θεσμού του Ακροατή δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να παρακολουθήσει πανεπιστημιακά μαθήματα με βάση τα προσωπικά του ενδιαφέροντα για επιμόρφωση σε κάποιο επιστημονικό αντικείμενο, ανεξάρτητα από την ηλικία και το επίπεδο σπουδών του.

Τα μαθήματα θα τα επιλέξει ο ίδιος από τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, που εδρεύουν στις πόλεις Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα και διαθέτουν μαθήματα για τον σκοπό αυτό.

Ως ακροατές μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα και αλλοδαποί φοιτητές, που έρχονται στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 προσφέρονται τα ακόλουθα μαθήματα:

  1. Ρωσική γλώσσα I, III, VII, εξάμηνα α’, γ’ και ζ΄ αντίστοιχα, με διδάσκουσα την Επ. Καθηγήτρια κα Στεφανία Αμοιρίδου.
  2. Ρωσική γλώσσα V, εξάμηνο ε΄, με διδάσκουσα το μέλος ΕΕΠ κα Βασιλική Ναζαρετιάν.
  3. Ρωσική γλώσσα και γραμματεία Ι, εξάμηνο ε’, με διδάσκουσα την Επ. Καθηγήτρια κα Στεφανία Αμοιρίδου.
  4. Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξάμηνο ζ’, με διδάσκουσα την Επ. Καθηγήτρια κα Χαρίκλεια Αρώνη
  5. Εισαγωγή στην οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας, α’ εξαμήνου, με διδάσκουσα την Επ. Καθηγήτρια κα Χαρίκλεια Αρώνη
  6. Εκμάθηση της ποντιακής διαλέκτου Ι, εξάμηνο Γ΄, με διδάσκοντα τον Καθηγητή κ. Ηλία Πετρόπουλο και συνδιδάσκουσα την Καθηγήτρια κα Ιωάννα Σιταρίδου (Πανεπιστήμιο του Cambridge).

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική δ/νση: protocol@bscc.duth.gr, έως και την Κυριακή 6.11.2022.

Μπορούν να επιλέξουν, αριθμώντας με σειρά προτεραιότητας τις επιλογές τους, μέχρι 3 μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι οι Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων:

  • δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις, ούτε στις εργαστηριακές κλινικές ή φροντιστηριακές ασκήσεις, και
  • δεν δικαιούνται των φοιτητικών παροχών (δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, σίτιση, στέγαση, βιβλία, κ.λπ.).

Ο θεσμός του Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων έχει ως στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος, τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία και την υποστήριξη πρακτικών διά βίου εκπαίδευσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΑΙΤΗΣΗ

Πηγή: https://bscc.duth.gr/