Κοινωνικός Τουρισμός (ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ): Έγινε η κλήρωση

Ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΑ η κλήρωση για τους δικαιούχους που θα έχουν δικαίωμα διακοπών, προηγούνται αυτοί που δεν έχουν κληρωθεί τα τρία τελευταία χρόνια.

Η κατανομή των δικαιούχων έγινε αναλογικά σε όλους τους νομούς, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν έχουν κληρωθεί τα τρία τελευταία χρόνια.

https://apps.opekaservices.gr/agrotiki_estia/results/agrotiki_results.php