Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους

Αναρτήθηκαν από τον ΟΑΕΔ τα ονόματα των δικαιούχων για τον κοινωνικό τουρισμό.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Σάββατο 06.08.2022 και ο προϋπολογισμός του είναι ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από την Παρασκευή 05.08.2022 και ώρα 11:00 έως την Κυριακή 07.08.2022 ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

Μπορείτε εδώ να δείτε τα ονόματα των δικαιούχων mitrwo-dikaioukhon-kt-sintaksioukhon-1