Καρπενήσι: Προσλήψεις εποχικού προσωπικού

ΑΔΜΗΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων, στο Καρπενήσι για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 11 και 12-06-2022 στο Δήμο Αγράφων της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής στης σύμβασης έως 10.2.2023.

Οι θέσεις που ζητά είναι:

ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων)

ΤΕ Πληροφορικής

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ddoik-evr@pste.gov.gr ή αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (Τμήμα Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας) της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100.

Η αίτηση συμμετοχής και οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή, ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-10-2022 μέχρι και 11-10-2022.

Πληροφορίες: 2237350718, 2237350729.

Δείτε την προκήρυξη: