Καρδίτσα: Νέες θέσεις εργασίας

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας, προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 άτομα για ένα (1) έτος με δικαίωμα ανανέωσης.

Οι θέσεις είναι:

2 ΠΕ Οικονομολόγων

1 ΠΕ Ψυχολόγων 

Δείτε εδώ την προκήρυξη: