Ηράκλειο Κρήτης: Έως αύριο η υποβολή αιτήσεων

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟ

Λήγει αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΚΗΦΗ Δήμου Γόρτυνας που εδρεύει στον Πανασό ΔΕ Ρούβα (Ηράκλειο Κρήτης), για μια (1) θέση ειδικότητας:

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Η διάρκεια της σύμβασης
είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-06-2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη της Πράξης 30-09-2023.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 7 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Τηλ. επικοινωνίας: 2892340347

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ