Ιωάννινα: Προσλήψεις σε διάφορες ειδικότητες

Παιδικός σταθμός

Στα Ιωάννινα ο «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)» ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του.

Υποβολή αιτήσεων από 26/09/2022 εώς και 07/10/2022.

Τηλέφωνο: 26510 – 54407

Δείτε εδώ την προκήρυξη: