ΙΕΠ: Νέες θέσεις εργασίας με πτυχίο ΑΕΙ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προσλαμβάνει, με σύμβαση μίσθωσης έργου, 2 ελεύθερους επαγγελματίες  με οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ (Διοικητικής Διαχείρησης) και 2 ελεύθερους επαγγελματίες συνεργάτες με πτυχίο Πληροφορικής (Help Desk).

Το χρονικό διάστημα της σύμβασης είναι έως 31 Αυγούστου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP:

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 18-10-2022 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά με ερωτήματα (tickets), στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (helpdesk)», όπου στα Στοιχεία Επικοινωνίας καταχωρούν τα στοιχεία τους και επιλέγουν ως «Τομέα Βοήθειας»→ https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=49 → Περιγραφή ερωτήματος/Προβλήματος → «Δημιουργία Αιτήματος


Δείτε εδώ την πρόσκληση:

Ακολουθήστε μας στο Facebook