Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Θέση εργασίας με μισθό έως $105.000

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) την παρούσα περίοδο, αναζητά συνεργάτες για την παρακάτω διαθέσιμη θέση:

Program Officer, Γραφείο Νέας Υόρκης*

*Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν στις ΗΠΑ, είτε ως πολίτες είτε ως μόνιμοι κάτοικοι της χώρας.

Αναλυτική περιγραφή της θέσης και των κριτηρίων

Με την αποστολή του βιογραφικού σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση SNFHR@SNF.org παρέχετε ρητώς την συναίνεση σας για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους του ΙΣΝ που μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά εδώ.

Το ΙΣΝ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Το ΙΣΝ δεσμεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους ή υποψήφιους για απασχόληση και συμμορφώνεται με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. H πολιτική του ΙΣΝ είναι να προσλαμβάνει, εκπαιδεύει, προαγάγει και να διαχειρίζεται τους εργαζομένους και υποψηφίους για απασχόληση βάσει των προσόντων τους χωρίς διάκριση έναντι της ηλικίας, του φύλου τους, του θρησκεύματος, της πίστης ή άλλης ιδεολογίας, του γένους, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της οικογενειακής κατάστασης, της φυσικής ή διανοητικής αναπηρίας, της εθνικότητας, ή κάθε άλλης διαφορετικότητας, και κατηγορίας που προβλέπει ο Νόμος.