Ίδρυμα Ευγενίδου: Εργασία για Ηλεκτρολόγο/Μηχανολόγο Μηχανικό

Το Ίδρυμα Ευγενίδου αναζητά για εργασία μερικής απασχόλησης φοιτητή ή πτυχιούχο:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πληροφορικό

Ο/Η υποψήφιος/α, εκτός του πτυχίου ή της βεβαίωσης φοίτησης, θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα/χαρακτηριστικά:

– Πολύ καλή γνώση σε θέματα software και hardware υπολογιστών σε περιβάλλον Windows

– Έμπρακτη εμπειρία (κατασκευών και προγραμματισμού) με πλατφόρμες όπως το Arduino, Rasberry Pi, Micro:bit κ.λπ.

– Γνώσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής και των αντίστοιχων εργαλείων που χρησιμοποιούνται, όπως το Scratch, Lego Wedo/EV3 κ.λπ.

– Θα εκτιμηθούν γνώσεις προγραμματισμού: C/C++, Python, HTML/CSS/Javascript

– Διάθεση για εκπαίδευση μαθητών. Επιθυμητή η εκπαιδευτική εμπειρία σε αντίστοιχους τομείς

– Ανεπτυγμένες δεξιότητες στην προφορική και γραπτή επικοινωνία (π.χ. παρουσιάσεις σε κοινό, προετοιμασία ενημερωτικού υλικού, αρθρογραφία κ.λπ.), τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά

– Διάθεση και ικανότητα για απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, ιδιαιτέρως σε συναφείς χώρους ή αντικείμενα.

Αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής (στα ελληνικά και στα αγγλικά) έως την 18η Σεπτεμβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@eef.edu.gr αναφέροντας την θέση που σας ενδιαφέρει.

Πηγή:

https://www.eef.edu.gr/