ΓΣΕΕ: Διακοπές δεν θα πάνε 38.000.000 εργαζόμενοι στην Ευρώπη

Σύμφωνα με την ΓΣΕΕ, η χώρα μας κατέχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά εργαζομένων που δεν μπορούν να κάνουν διακοπές μιας εβδομάδας.

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, την οποία κοινοποίησε η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, περισσότεροι από 38 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν αντέχουν οικονομικά να πάνε διακοπές για μια εβδομάδα παρά το ότι εργάζονται. Η κρίση του κόστους ζωής προσθέτει πίεση στους εργαζόμενους και αυξάνονται τα ποσοστά που δείχνουν τον αγώνα τους να τα βγάλουν πέρα και ότι οι διακοπές γίνονται ακόμη πιο απρόσιτες. Το ποσοστό του πληθυσμού που δεν είχε την οικονομική δυνατότητα για διακοπές έχει αυξηθεί σε περισσότερα από τα μισά κράτη-μέλη της ΕΕ από το 2019 ενώ ακόμη και το ποσοστό των εργαζομένων που δεν είχε αυτή την οικονομική δυνατότητα έχει αυξηθεί σε 11 χώρες.

Η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Λιθουανία έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων που δε μπορούν να φύγουν διακοπές για μια εβδομάδα. Η Ιταλία (8 εκατομμύρια), η Ισπανία (4,6 εκατομμύρια) και η Γαλλία (4,1 εκατομμύρια) έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων που χάνουν τις διακοπές. Αυτό συμπίπτει με την αύξηση του ποσοστού των κερδών των ευρωπαϊκών εταιρειών, που σημαίνει ότι τα στελέχη και οι μέτοχοι συσσώρευσαν περισσότερα χρήματα οι ίδιοι εις βάρος των εργαζομένων.

Χώρες όπου το ποσοστό των εργαζομένων που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στις διακοπές αυξάνεται:

Χώρα                     2019 %    2020 %       Εκτιμώμενος συνολικός αριθμός 2020

Βουλγαρία                22.4         27.2                    839.732

Δανία                         6.4         7.5                      191.654

Ελλάδα                      41.3       43.4                   1.629.245

Ισπανία                      24.3         25                    4.601.587

Φινλανδία                     6.5         7.7                     176.986

Κροατία                      39,5        39.7                     613.049

Λιθουανία                    28.6        41                       373.660

Λουξεμβούργο               7.7         7.9                       21.702

Λετονία                        19.4        21.2                    178.163

Μάλτα                          25.3        26.7                     65.324

Ρουμανία                      45.7        47                     3.925.812

Ε.Ε. των 27                  28           28.6     Σύνολο 38.011.104 

 

πηγή ΓΣΕΕ: https://gsee.gr/