Γρεβενά: Θέση εργασίας Νοσηλευτή ή Επισκέπτη Υγείας

Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών – ΕΨΥΚΑ, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ ́ οίκον μέσω της ενίσχυσης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κοζάνης – Γρεβενών

καλεί τους υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για

θέση ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτή/τρια ή ΤΕ Επισκέπτη/τρια Υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης, αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Μοναστηρίου 107-109, 5ος όροφος Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη ή ταχυδρομικά.

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Πέμπτη 13/10/2022 και λήγει την Δευτέρα 31/10/2022 και ώρα 15.00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία της παραλαβής από την ΕΨΥΚΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30 ́- 14.30 ́ στο τηλ. 231 0 511207 (εσωτ.111).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Πηγή: https://www.epsyka.gr/