Επιλογή παρόχου ρεύματος: ένας δύσκολος γρίφος

Ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα που πρέπει όλοι μας να λύσουμε αυτή την εποχή, είναι η επιλογή παρόχου ενέργειας. Μέσα από τις πλατφόρμες επιλογής παρόχου, η εύρεση της πραγματικής χρέωσης ανά πάροχο είναι τουλάχιστον αδύνατον να εντοπιστεί και ακόμη χειρότερα είναι αν προσπαθήσουμε να μάθουμε τις πραγματικές χρεώσεις μέσα από τις πληροφορίες που δίνουν οι ίδιοι οι πάροχοι. Για αυτόν τον λόγο μπορείτε μέσα από το site της ΡΑΕ, να συγκρίνετε τις τιμές των παρόχων με βάση τις ανάγκες σας. Πατήστε το link:

https://www.energycost.gr/search-compare/el/search-compare/electricity/compare