Επικουρικό: Λήξη αιτήσεων αύριο για τις 58 νέες θέσεις για 1 χρόνο

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με έδρα τη Θεσσαλονίκη), προκήρυξε 58 θέσεις επικουρικού προσωπικού, για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών του.

Οι θέσεις αφορούν τις περιοχές, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Σιδηροκάστρου και Κιλκίς και καλύπτουν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (ΠΕ), (ΤΕ), (ΔΕ), (ΥΕ χωρίς απολυτήριο).

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Λήξη υποβολής των αιτήσεων αύριο 8 Σεπτεμβρίου 2022.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη:

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  https://kkp-km.gr/