Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
Αρχική Εκπαίδευση ΔΥΠΑ: Προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Πάτρας

ΔΥΠΑ: Προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Πάτρας

προσλήψεις κεκ δυπα πατρα

Αναρτήθηκε σήμερα Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024, προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Κ.Ε.Κ. ΔΥΠΑ Πάτρας, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο:

«Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού – Β΄ Κύκλος»

συνολικής διάρκειας 220 ωρών, για είκοσι (20) ωφελούμενους, για τις κάτωθι ενότητες:

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ 15 ώρες

  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 5 ώρες

  • ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΛΕΜΒΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ 180 ώρες

  • ΑΓΓΛΙΚΑ 20 ώρες

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τους εξής τίτλους σπουδών, διπλώματα ή πιστοποιήσεις ανά θεματική ενότητα:

1. Βασικές Αρχές Ναυαγοσωστικής:

– Ναυαγοσώστης εκπαιδευτής, δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής ή άδεια ναυαγοσώστη που να έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή, σε ισχύ.

2. Βασικές Αρχές Πρώτων Βοηθειών:

– Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής AEI/ΤΕΙ.

3. Αγγλικά:

– Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι Πτυχιούχοι ΑΕΙ.

Τα προαπαιτούμενα κριτήρια αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και ο υποψήφιος / η υποψήφια που δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής του/της.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Κ.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. Πάτρας (Λ. Αθηνών 89, ΡΙΟ, ΤΚ 26500, τηλ. 2610966984) από την από την

Δευτέρα 26-02-2024 έως και την

Παρασκευή 01-03-2024

με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά και ώρα από 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kek.patra@dypa.gov.gr).

Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

Κατά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και αναγράφεται στην αίτηση ο συνολικός αριθμός συνημμένων (σε φύλλα), πλην του φύλλου της αίτησης.

Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Έντυπο αίτησης