Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
Αρχική Εκπαίδευση ΔΥΠΑ: Οριστικά αποτελέσματα ωρομίσθιων εκπαιδευτών στα Ιωάννινα

ΔΥΠΑ: Οριστικά αποτελέσματα ωρομίσθιων εκπαιδευτών στα Ιωάννινα

Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 29/3/2024, οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης

«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Αρωματικών – Φαρμακευτικών Φυτών»

που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δ.ΥΠ.Α. με το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 295 ώρες και απευθύνεται σε δεκαεπτά (17) ανέργους ωφελούμενους του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, ενώ η ευθύνη υλοποίησης του ανήκει στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Ιωαννίνων.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 256054/23-02-2024 (ΑΔΑ:9ΞΒΝ4691Ω2-Π95) Απόφαση Υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ τους Πίνακες Οριστικών Αποτελεσμάτων