ΔΥΠΑ: Οριστικά αποτελέσματα εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΠΑΣ και (Π.ΕΠΑΣ)

Η ΔΥΠΑ ανάρτησε σήμερα, τους  οριστικούς  πίνακες   κατάταξης για την πρόσληψη

έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας

και τις Πειραματικές ΕΠΑΣ (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την κατάταξή τους με τον αριθμό (ID) της αίτησης που υπέβαλαν.

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες ανά περιοχή.

 

 

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες για την Μακεδονία

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες για την Πελοπόννησο

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες για την Θεσσαλία

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες για την Κρήτη

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες για την Αττική

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες για την Ήπειρο

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη