ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ): Νέες θέσεις για απόφοιτους Πληροφορικής

Μεγάλος Όμιλος που δραστηριοποιείται στον χώρο παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής (ΙΤ) αναζητά εξειδικευμένα στελέχη σε θέσεις πληροφορικής.

Προφίλ Υποψηφίου

  • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στην Πληροφορική
  • Τριετής (3) προϋπηρεσία σε υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων
  • Απαραίτητη προϋπόθεση η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Μεταφορά υποδομών από on premises σε online environment
  • Υποστήριξη SharePoint, office 365
  • Εμπειρία σε Γλώσσες Προγραμματισμού
  • Εμπειρία και πιστοποιήσεις με αντικείμενο την πληροφορική, δίκτυα ασφαλείας πληροφοριών, Microsoft Azure
  • Διαχείριση συστημάτων ERP
  • Γνώση γλωσσών και προγραμμάτων όπως HTML, CSS, SQL
  • Γνώση VPN

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση (8ωρη πενθήμερη εργασία), σταθερό ωράριο εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο μηνιαίων αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα “Κωδικός θέσης 135”. Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.