Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
Αρχική Ειδικότητες Εκπαιδευτικοί ΔΥΠΑ: Αποτελέσματα προσλήψεων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Πάτρας

ΔΥΠΑ: Αποτελέσματα προσλήψεων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Πάτρας

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 22/3/2024, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο

«Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού – Β΄ Κύκλος»,

συνολικής διάρκειας 220 ωρών, για είκοσι (20) συνολικά ωφελούμενους.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 256005/23-02-2024 (ΑΔΑ:6ΘΜΜ4691Ω2-ΥΩΦ) Απόφαση Υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ τους Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων