ΔΥΠΑ: Αποτελέσματα προσλήψεων εκπαιδευτών στη Λαμία

Αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη 26/6/2024, οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 250 ωρών, με τίτλο:

«Γυψοσανίδες, Τεχνοτροπίες, Ελαιοχρωματισμοί»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε είκοσι πέντε (25) κρατούμενους του Σωφρονιστικού Καταστήματος Άμφισσας, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης, ενώ την ευθύνη υλοποίησής του έχει το ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Λαμίας.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 496331/22-04-2024 (ΑΔΑ:ΨΙΙ74691Ω2-Σ0Γ) Απόφαση Υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ τ΄αποτελέσματα

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση των Αποτελεσμάτων