ΔΥΠΑ: Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΕΚ ΑμεΑ Αθηνών

Η ΔΥΠΑ ανάρτησε σήμερα, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την εισαγωγή καταρτιζoμένων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών για το σχολικό έτος 2022 – 2023, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της υπ’ αριθμ. 346720/17-05-2022 Απόφασης Διοικητή της ΔΥΠΑ.

Οι πίνακες που περιλαμβάνουν Επιτυχόντες, Επιλαχόντες και Απορριφθέντες, διαμορφώνονται με βάση το ατομικό δηλωθέν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση – αίτηση θεραπείας επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 έως την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, που θα την αποστείλουν στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών με συστημένη επιστολή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ τους Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων