Δήμος Ιωαννίνων: Προσλήψεις σε θέσεις Καλλιτεχνικού Προσωπικού

Ωδείο Ιωαννίνων

Στα Δήμο Ιωαννίνων, η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών προσλαμβάνει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (9) μήνες, συνολικά τριάντα τρία (33) άτομα (με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου), για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών τμημάτων της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι.

Τηλ. επικοινωνίας: 26510 83940

Δείτε εδώ την προκήρυξη: