Δήμος Βόλβης: Προσλήψεις προσωπικού

Ο Δήμος Βόλβης, ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 11 ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας και της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Συνοδοί απορριμματοφόρων

Υποβολή αιτήσεων έως 07/09/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο email: grammateiadimosvolvis1@gmail.com είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Βόλβης, Σταυρός Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57014

Δείτε εδώ την προκήρυξη: