Δήμος Σφακίων: Νέες θέσεις για προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Σφακίων θα προσλάβει 7 άτομα ως προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η χρονική  διάρκεια της σύμβασης θα ολοκληρωθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς (2022-2023).

Δεν είναι απαραίτητο το απολυτήριο Λυκείου και τα κριτήρια (μοριοδότηση) για πρόσληψη είναι η εμπειρία, πολυτεκνία, τριτεκνία, ανήλικα τέκνα, μονογονεϊκή οικογένεια, αναπηρία (τέκνου, συζύγου) και η ηλικία του υποψηφίου (άνω των 50 μεγαλύτερη μοριοδότηση).

Αυτή είναι η Προκήρυξη: