Δήμος Ρεθύμνου: Συμβάσεις για βρεφονηπιοκόμους

O Δήμος Ρεθύμνου προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) άτομα για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο. Οι θέσεις αφορούν:

10 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥΣ

5 ΔΕ ΒΟΗΘΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥΣ 

Τηλ. επικοινωνίας: 28310-54626)