Δήμος Πειραιά: 32 Νέες θέσεις

Ο Δήμος Πειραιά προσλαμβάνει συνολικά τριάντα δύο (32) άτομα, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια της σύμβασης έως 31 Ιουλίου του 2023.

Οι ειδικότητες είναι που ζητά είναι:

19 θέσεις ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

6 θέσεις ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

3 θέσεις ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

4 θέσεις ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

Τηλ. πληροφοριών: 213 2022256 & 2267

Δείτε εδώ την προκήρυξη: