Δήμος Κομοτηνής: Προσλήψεις 13 ατόμων

Ο Δήμος Κομοτηνής προσλαμβάνει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά δεκατρία (13) άτομα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κομοτηνής, που εδρεύει στην Κομοτηνή Νομού Ροδόπης.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Γ ́ή C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Τηλ. επικοινωνίας: 25313 52443, 470